Vervlaamsing

Niet lopen op de trap!
Doe mij maar een tosti. – Ja, lekker!

Deze zinnen zijn allebei correct Nederlands, dat staat buiten kijf. De eerste is typisch Vlaams: in Nederland is lopen immers synoniem van wandelen, stappen. Zin twee doet dan weer erg Nederlands aan: weinig Vlamingen zouden het woord tosti spontaan in de mond nemen.

Deze voorbeelden tonen aan dat er in elk taalgebied een zekere taalvariatie optreedt die het tekstbegrip kan bemoeilijken, met als risico dat uw lezer afhaakt.

Niet alleen woorden, ook culturele verwijzingen verschillen per taalgebied. Hebt u een tekst die bedoeld is voor Nederland? Dan bekijk ik graag of hij ook in Vlaanderen een schot in de roos is. Zijn er taalkundige aanpassingen vereist of moet de inhoud worden bijgewerkt, dan sta ik u bij met raad en daad.

Meer weten? Boek dan gerust een vrijblijvend adviesgesprek … Of vraag meteen uw offerte aan!