Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de EU heeft uitgevaardigd met betrekking tot de privacy, geef ik u hier meer informatie over het privacybeleid van Litterate, maar ook over de aard, het opvragen en gebruik van de door u verstrekte gegevens.


Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt in het kader uw contractuele samenwerking met mij, Nicky Wijns, oprichtster van Litterate.

Naargelang de aard van uw functie en het doel van de gegevensverwerking is een deel van de informatie die ik u vraag om mij te verstrekken verplicht, en een ander deel niet.


De belangrijkste gegevens die verzameld worden, zijn de volgende:

  • Uw naam of bedrijfsnaam
  • Naam en voornaam van de contactpersoon naar wie de offerte en/of factuur wordt verzonden
  • Adres waarop de factuur wordt uitgeschreven
  • Btw-nummer van het bedrijf (indien van toepassing)
  • Telefoonnummer (gsm en vaste lijn)
    • Voor de facturatie
    • Voor de uit te voeren opdracht
  • E-mailadres om de opdracht uit te voeren


De op deze manier verzamelde gegevens worden niet buiten het kader van onze samenwerking gebruikt.

Er worden geen gegevens doorverkocht aan derden, bijvoorbeeld voor een database van nieuwsbrieven.

Er vindt geen gegevensuitwisseling plaats, behalve in de specifieke context van een opdracht die aan een onderaannemer wordt toevertrouwd, waarbij Litterate en de betrokken onderaannemer een bindende overeenkomst zullen ondertekenen, met dezelfde voorwaarden omtrent het niet delen van informatie.


Er worden op geen enkel moment bankgegevens verzameld, behalve in het geval u een factuur of creditnota moet worden toegestuurd.


Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om mijn contractuele verbintenissen en wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. In het kader van een samenwerking met een particulier voeg ik aan het contract dat we ondertekenen een ‘transparantieverklaring’ toe.

Deze transparantieverklaring is, net als het huidige privacybeleid, voor u een waarborg wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens en de transparantie van het gebruik hiervan.

Deze wordt zo vaak als nodig bijgewerkt

De site litterate.be kan links bevatten naar websites van derden waarvan het privacybeleid kan verschillen van dat van Litterate. Ik verzoek u dan ook om hun privacybeleid zorgvuldig na te lezen voordat u persoonlijke informatie op deze sites verstrekt, aangezien deze onder hun privacybeleid vallen.

Litterate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van uw gegevens op externe sites, zelfs niet die van partners.

Het zou kunnen dat ik u na verloop van tijd nieuwsbrieven stuur om u op de hoogte te houden van nieuws over Litterate of andere regelgeving waarmee rekening moet worden gehouden, zoals updates van het privacybeleid of andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Indien u dit soort informatie niet wenst te ontvangen of indien u geen nieuwsbrieven van Litterate wenst te ontvangen, kunt u ons op elk moment op de hoogte brengen. Met uw beslissing wordt automatisch rekening gehouden.


Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@litterate.be. Ik zal uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Om in overeenstemming te blijven met Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische privacywetgeving, zal dit privacybeleid zo vaak als nodig worden aangepast. De meest recente versie wordt altijd gepubliceerd op de website litterate.be.