Het rapport van Nicky van Litterate


Een jaar en een dag geleden schreef ik op dit platform een eerste blog, waarin ik mijn professionele voornemens voor 2017 uit de doeken deed. Nu we net een jaar verder zijn, is dan ook het moment aangebroken om even terug te kijken. En hoe kan ik, die onder meer als taaltrainer actief is, dat beter aanpakken dan door mezelf een rapport te geven? Op strenge doch rechtvaardige wijze neem ik dan ook graag mijn verwezenlijkingen van vorig jaar onder de loep.


9,5/10: Goed gedaan, doe zo verder!

Een van mijn voornaamste doelstellingen voor 2017 was om meer vertalingen voor mijn rekening te nemen. Dat is in elk geval gelukt, dankzij enkele fijne nieuwe klanten die ervoor gezorgd hebben dat ik me in vorig jaar slechts zelden heb verveeld. Vooral juli en augustus bleken echte topmaanden, benieuwd of dat deze zomer weer zo is.

Het is echter niet omdat ik me meer op vertalingen richt, dat ik taaltraining en taallessen volledig heb opgegeven. Integendeel, ik heb me gespecialiseerd in conversatietafels en het afnemen van CNaVT-examens. De conversatietafels aan de Hogeschool Francisco Ferrer, met als voornaamste doel om de studenten in een informele context Nederlands te laten praten, lopen stilaan op hun einde. Voor de CNaVT-examens is het daarentegen weer alle hens aan dek, want net zoals het voorbije jaar organiseer ik ook nu voorbereidingssessies voor wie deze examens wil afleggen. Beide activiteiten zijn trouwens met elkaar verbonden, nu een van de projectverantwoordelijken van de hogeschool beslist heeft dat ze ook zelf aan het examen wil deelnemen.

Het ene leidt dus tot het andere, en zo gaat het met allerlei opdrachten. De webmaster die ervoor zorgde dat ik nu een drietalige website heb – had u het al gezien? – bezorgde me enkele maanden op haar beurt een opdracht, namelijk het herschrijven van teksten over knutselworkshops. Ook het informele netwerken, op een vertaalconferentie en (uitvoerig!) via Facebook, heeft me zeker extra opdrachten opgeleverd. Dankzij de eerder formele netwerkevents die ik heb bijgewoond, heb ik evenzeer interessante contacten kunnen leggen, zonder dat er al concreet werk is uit voortgevloeid. Toch is het vaak boeiend om mensen uit heel andere sectoren te ontmoeten, en ben ik erin geslaagd om vaker te netwerken, wat betekent dat ook dit voornemen mooi is uitgekomen.

Wat een prachtig voornemen. Dank aan Meester Mark voor de afbeelding!


5,5/10: Tijd om je te herpakken!

Goede voornemens ontlenen hun bestaansreden natuurlijk eerst en vooral aan het feit dat ze, eens uitgesproken, deels in de vuilnisbak worden gekieperd. Dit is onder meer voor Kroatisch het geval. Ik was van plan de taal grondig aan te pakken, helemaal op mezelf, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat hier vrij weinig van in huis is gekomen. Er waren periodes waarin ik dagelijks oefende, maar intussen is het alweer meer dan een maand geleden dat ik nog een woord Kroatisch heb gestudeerd. Dat moet duidelijk anders. Ik ga dan ook de hulp inroepen van een taaltrainer Kroatisch, die me via Skype zal begeleiden. En dit is geen vaag voornemen: ik wil midden februari iemand vinden om van start te gaan. U mag mij over anderhalve maand dus gerust even vragen hoe ver ik daarmee sta.

Ook het prospecteren kan beter. Probleem: da’s allerminst mijn favoriete bezigheid. De oplossing? Een stappenplan opmaken om de rustige of zelfs dode momenten hieraan te besteden. Want ook al heb ik in 2017 globaal genomen goed gewerkt, het was zeker niet altijd even druk. Handig gebruik maken van de rustige periodes, dat is iets waar ik (en veel ondernemers met mij) nog mee worstel.

En dan zijn er nog de blogs. In 2017 zijn het er uiteindelijk acht geworden, dus da’s toch elke anderhalve maand eentje. Dit jaar staat er alvast een nieuw project op stapel: “het ABC van Litterate”. In deze blogreeks maak ik u graag wegwijs in enkele termen uit het vakjargon waar u waarschijnlijk mee in aanraking komt wanneer u met ons, taalexperts, een gesprek aangaat.


0/10: Oei, hier is het erg misgelopen!

Kroatisch studeren liep al niet volgens plan, en van Turks is er zelfs helemaal niets in huis gekomen. Dit jaar maak ik het mezelf dan ook niet te zwaar en hou ik het bij die ene vreemde taal. Al moet ik er daarnaast natuurlijk eveneens voor zorgen dat mijn kennis van Russisch en Frans op peil blijft.

Ook online cursussen volgen, de zogenaamde MOOC’s, bleek minder evident dan ik het had ingeschat. Zelfs op rustige momenten kwam het er vaak niet van om me met notitieblok en pen achter de computer te zetten. Anderzijds heb ik wel enkele praktijkgerichte webinars achter de kiezen, onder meer over de vertaalsoftware die ik nu toch bijna dagelijks gebruik. Dus misschien telt dat toch een beetje mee? Maar nee, de strenge juf in mij schudt het hoofd. Wanneer het op bijleren aankomt is er duidelijk werk aan de winkel!


Blik op de toekomst

2017 was op alle vlakken, privé en professioneel, een buitengewoon jaar. In 2018 zou ik dan ook graag op dit elan verder gaan. Naast de voornemens die hierboven al aan bod zijn gekomen, wil ik ook:

  • een conferentie volgen in het buitenland. Voor die eerste keer blijf ik dicht bij huis: begin maart ga ik in Breda naar het Tolk- en Vertaalcongres.
  • reizen en werken combineren. Eventjes van het leven als digital nomad proeven. Ook hier zie ik het niet te groot, maar zou ik in het najaar graag een tweetal weken op een plek met een zacht klimaat wonen en werken. Tenerife of zo. Om eens te kijken of dat wat voor mij is en om – hopelijk – aan de jaarlijkse winterkwalen te ontsnappen …

Tot zover mijn professionele voornemens voor het nieuwe jaar. Hoe zit het trouwens met uw voornemens? Voorziet u grote veranderingen in uw onderneming? Of staat er in uw privéleven heel wat te gebeuren? Welke plannen u ook hebt, ik wens u er alle succes mee. Op een wondermooi 2018!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*